Opleidingen

Opleiding van (toekomstige) redders
De Reddingsbrigade heeft als missie het voorkomen en bestrijden van de verdrinkingsdood. Dit gebeurt onder andere door het opleiden van jong en oud in zwemmend en varend redden. Bij de 164 aangesloten reddingsbrigades worden kwalitatief hoogwaardige opleidingen in het redden van mensen uit het water gegeven.  Verschillende reddingsbrigades  verzorgen ook lessen in bijvoorbeeld Eerste hulp en reanimatie, vaak zijn deze interne opleidingen in het bijzonder gericht op waterongevallen. Onze vrijwilligers van de Reddingsbrigade zijn hierdoor optimaal getraind voor bewakingstaken op het strand en in de waterrecreatie gebieden en voor de noodzakelijke hulpverleningen.

Zwemmend redden
De Reddingsbrigade biedt leuke en uitdagende reddingsopleidingen aan voor jong en oud. Een kind kan meteen na het behalen van een zwemdiploma van het zwem ABC  starten met de opleiding als Junior Redder, waarbij het vergroten van de eigen veiligheid en zelfredzaamheid in het water voorop staan. De opleiding verloopt vervolgens van zelfredding, via het redden van vriendjes en het redden met hulp- en reddingsmiddelen naar een opleiding tot volwaardig redder. Kernwoorden in de opleidingen van Reddingsbrigade Nederland zijn uithoudingsvermogen, oriëntatie, coördinatie, inzicht, samenwerking en communicatie waarbij altijd de veiligheid van de redder voorop staat.

Verhalen

1934
105

Eerste landelijke demonstratie

De Nederlandsche Bond tot het Redden van Drenkelingen ... Lees meer >
1983
105

Varend Redden

De ‘Handleiding Varend Redden’ wordt gepresenteerd en in ... Lees meer >
2006
105

Certificaat zwemmend redden vo...

Per 2006 heeft Reddingsbrigade Nederland de administratie en ... Lees meer >