De Reddingsbrigade

Onze missie

Reddingsbrigade Nederland spant zich met al haar ter beschikking staande middelen in voor het voorkomen en bestrijden van de verdrinkingsdood in Nederland.

Onze visie

Nederland is een waterland. De Reddingsbrigade wil Nederland laten genieten van haar water. Dat doen wij door als enige reddingsorganisatie die in heel Nederland actief is mensen te leren zwemmen en zichzelf en anderen te leren redden. Ook leiden wij mensen op voor specialistische taken, zoals schipper van een reddingsboot of waterscooter en reddingsbrigadechauffeur die met zwaalichten en sirene mag rijden.

Wij houden preventief toezicht op de veiligheid van mensen die in, op en rond het water recreëren en verlenen actief hulp als dat nodig is. Zo maken wij veel waterplezier veiliger mogelijk. Ook bij talloze waterevenementen staat de Reddingsbrigade paraat. Dat begint bij de Nieuwjaarsduik en varieert onder meer van watersportwedstrijden, strand- en grachtenconcerten, Te Land, Ter Zee en In de Lucht tot en met de Sinterklaasintocht en zelfs de Elfstedentocht. Reddingsbrigade Nederland geeft voorlichting en advies over onderwerpen die betrekking hebben op waterveiligheid en stimuleert onderzoek daarnaar.

Bij (dreigende) overstromingen kan de Reddingsbrigade in heel Nederland binnen 1 uur na alarmering mensen en dieren evacueren. Daarvoor zijn 1000 speciaal opgeleide en goed getrainde mensen verspreid over 75 reddingseenheden (boten) in het land inzetbaar.

Om fit ons werk te kunnen doen bedrijven wij ook de sportvorm van het reddingswerk: Life Saving Sport. We zijn daar als Nederland zelfs erg goed in: we zijn het op twee na beste land in Europa en de nummer 7 van de wereld. Dat zegt ook iets over onze visie op kwaliteit en ons streven om steeds het beste uit onze mensen en materialen te halen.

In onze visie zijn ‘mensen’ het belangrijkste element. De mensen waarmee wij ons werk doen, zoals onze 5.000 vrijwilligers en de mensen, waarvoor wij ons werk doen, zoals u.
Onze mensen vinden het werk dat ze doen vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Het vraagt tijd en inzet en voortdurend nieuwe aanwas om in heel Nederland over voldoende capaciteit te kunnen blijven beschikken. Daarom besteden wij aandacht aan vrijwilligersbeleid en ledenwerving.

Om ons werk goed en veilig te kunnen blijven doen, hebben wij wel meer nodig dan mensen alleen. Opleidingen, reddingsmaterialen en de uitvoering van ons werk het hele jaar door, kost veel geld. Onze eigen leden betalen daaraan mee met hun contributie. Zij betalen dus geld om hun leven vrijwillig te mogen wagen voor andere mensen. Daarmee redden we het echter nog niet. We zijn daarom mede afhankelijk van sponsors en donaties van mensen die ons werk waarderen. Door voortdurend te laten zien hoe wij onze middelen besteden en wat wij daarmee bereiken hopen wij voldoende financiële middelen te kunnen verwerven om waterongevallen te helpen voorkomen en mensen te kunnen blijven redden

Verhalen

1917
103

De bond wordt opgericht

In 1908 wordt in ’s-Hertogenbosch de eerste reddingsbrigade ... Lees meer >
1929
103

Het ontstaan van de Nederlands...

Wegens onvrede van een aantal leden over de ... Lees meer >
1931
103

Eerste handleiding zwemmend re...

In 1923 werden de eerste landelijke exameneisen gepubliceerd ... Lees meer >
1950
103

Prins Bernhard wordt beschermh...

Prins Bernhard wordt beschermheer van de Nederlandsche Bond ... Lees meer >
1953
103

De watersnoodramp

In de nacht van 31 januari vindt de ... Lees meer >
1976
177

Papa kwijt

Misschien kent u ze wel; een van die ... Lees meer >
1976
177

Mag ik even passen?

Als het strand bijna leeg is, de troep ... Lees meer >
1976
177

Strandbal

Tijdens een looppatrouille kwamen we erachter dat er ... Lees meer >
1977
103

Herdenkingszegels 60-jarig bes...

Ter ere van het 60-jarige bestaan van de ... Lees meer >
1982
177

Het verhaal van Dave Sealtiël

Het is juni 1982. Het is een warme ... Lees meer >